CCF03052015

Bolig Suldal

Prosjektering av nytt våningshus for familie.
Skisse og forprosjekt.
I samarbeid m/ Ark. Mnal Ingvild Hovind