reiret

En løe i endring

Utarbeiding av 4 konsept for overnatting i eldre driftsbygg.
Forprosjekt for Voss Kommune.
I samarbeid med OPA FORM, arkitekt Mari Myklebust og industridesigner Per Finne.