bilde kjennhallen

Kjennhallen

Kunst i offentlig rom ved KORO.
Uten tittel.
Samarbeid med Espen Folgerø og Robert Oseland