P10502911

Lønneveien

Prosjektering og bygging av tilbygg.
Plassbygd trapp, vinduer og innredninger i Eik.
I samarbeid m/ arkitekt Sindre Reime.