6.forside?jpeg

Trapp Voss

Bygging av kontortrapp i heltre og xfiner bjørk.

Tegnet av Bruket Arkitektur, Voss