DSCN1623

Vøling Fritidshus

Øko-reparasjon av kledning og vinduer på stedet.